Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

7 1 1 3 0 1 9
Today: 5.733
Yesterday: 16.195
This week: 36.581
This month: 298.178
Total: 7.113.019