Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

 

Quản lý video Quản lý video 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

9 3 4 4 1 3 8
Today: 805
Yesterday: 19.847
This week: 90.280
This month: 319.166
Total: 9.344.138