Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 5 7 2 9 4
Today: 6.515
Yesterday: 16.660
This week: 72.751
This month: 370.209
Total: 3.657.294

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm