Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 3 4 2 2 7 4
Today: 2.070
Yesterday: 7.051
This week: 50.196
This month: 549.474
Total: 4.342.274

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm