Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 0 9 8 9 6 8
Today: 8.894
Yesterday: 10.297
This week: 56.582
This month: 149.340
Total: 6.098.968

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm