Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 1 0 1 6 3
Today: 8.350
Yesterday: 18.436
This week: 26.786
This month: 368.787
Total: 3.110.163