Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 0 9 9 0 6 9
Today: 8.995
Yesterday: 10.297
This week: 56.683
This month: 149.441
Total: 6.099.069