Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 4 4 1 2 9 2
Today: 4.220
Yesterday: 9.411
This week: 37.714
This month: 234.775
Total: 6.441.292
 

Quản lý video Quản lý video