Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 9 4 5 5 2 3
Today: 1.499
Yesterday: 16.260
This week: 17.759
This month: 380.551
Total: 4.945.523
 

Quản lý video Quản lý video