Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 0 1 5 6 5
Today: 18.188
Yesterday: 18.467
This week: 18.188
This month: 360.189
Total: 3.101.565