Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 1 3 1 7 4
Today: 6.784
Yesterday: 5.558
This week: 30.905
This month: 163.100
Total: 5.813.174

Plan du site Plan du site

 

Quản lý video Quản lý video