Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 8 4 6 1 7
Today: 17.399
Yesterday: 16.439
This week: 100.074
This month: 397.532
Total: 3.684.617

Plan du site Plan du site

 

Quản lý video Quản lý video