Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 6 0 7 7 3 0
Today: 32.896
Yesterday: 37.688
This week: 109.368
This month: 519.335
Total: 11.607.730