Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 6 2 1 0 5 4
Today: 6.551
Yesterday: 9.314
This week: 50.657
This month: 211.426
Total: 10.621.054