Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 1 0 1 2 9
Today: 8.316
Yesterday: 18.436
This week: 26.752
This month: 368.753
Total: 3.110.129
 

Quản lý video Quản lý video