Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 4 5 8 7 2 1
Today: 18.418
Yesterday: 20.559
This week: 18.418
This month: 335.301
Total: 5.458.721
 

Quản lý video Quản lý video