Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 5 7 2 1 5
Today: 6.436
Yesterday: 16.660
This week: 72.672
This month: 370.130
Total: 3.657.215
 

Quản lý video Quản lý video