Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 4 6 2 5 5 0
Today: 12.552
Yesterday: 12.926
This week: 58.972
This month: 256.033
Total: 6.462.550
 

Quản lý video Quản lý video