Szavazás Szavazás

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

9 8 8 0 2 4 2
Today: 498
Yesterday: 17.552
This week: 0
This month: 296.822
Total: 9.880.242