"5 xây", "3 chống" theo Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy In
    Viết bởi Văn phòng Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 09:03   

 Ngày 14/02/2014, UBND quận Hải Châu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.          

            Theo đó, nhằm tạo cơ sở cho việc đánh giá và triển khai thực hiện hiệu quả, theo hướng dẫn của UBND thành phố tại Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 07/02/2014, UBND quận Hải Châu đã ban hành 16 tiêu chí, chuẩn mực rõ ràng để cụ thể hóa 5 nội dung xây "trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu" và 3 nội dung chống "quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức". Đánh giá việc thực hiện mỗi tiêu chí có các mức tốt, khá, trung bình, yếu.

            Bên cạnh đó, nhiều giải pháp được đưa ra để từng cơ quan, đơn vị vào cuộc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU.

            Mỗi đơn vị được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa 16 tiêu chí tại Kế hoạch của thành phố thành các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức để triển khai thực hiện. Trước tiên cần rà soát, củng cố, xây dựng quy chế và tổ chức quản lý có hiệu quả hòm thư góp ý; chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến góp ý trên website của từng cơ quan, đơn vị; số điện thoại "đường dây nóng" để công dân, tổ chức phát hiện, phản ánh cán bộ công chức viên chức có hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, có thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong thực thi công vụ.

 

5x3c1

(Trung tâm hành chính quận Hải Châu)

            Đối với các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, dễ xảy ra sai phạm đã được nêu tại Chỉ thị số 29-CT/TU (quản lý đất đai, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, quản lý dự án, quản lý đô thị, quản lý chung cư; quản lý tài chính, cấp phát vốn xây dựng cơ bản; đăng ký hoạt động doanh nghiệp, cấp phép điều kiện kinh doanh; quản lý thị trường, thuế, hải quan, kiểm lâm; trật tự xã hội, trật tự giao thông, thực thi pháp luật, phòng cháy chữa cháy; quản lý hành chính, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đơn thư; giáo dục, y tế, bảo hiểm, lao động xã hội; tuyển dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, thi đua khen thưởng…), mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch với giải pháp cụ thể (nội dung thực hiện, thời gian hoàn thành, kết quả dự kiến đạt được) để tạo sự chuyển biến rõ nét về cách thức giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ, lề lối làm việc và hiệu quả giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

            UBND quận giao Phòng Nội vụ tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra công vụ định kỳ và đột xuất liên quan đến tinh thần, thái độ, trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt đối với ý kiến phản ánh, kiến nghị, tố cáo thông qua đường dây nóng, thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất các cơ quan và cá nhân có liên quan.

            2014 là năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, các cơ quan đơn vị trực thuộc sẽ tập trung, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao một cách đầy "trách nhiệm" và không "hình thức", để tạo nên những chuyển biến tích cực vào cuối năm Giáp Ngọ./.

 

Phòng Nội vụ.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84511) 3827970 - 3561188
Fax: (84511) 3872774. Email: quanhaichau@danang.gov.vn