תצוגת סקרים תצוגת סקרים

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 5 7 2 4 8
Today: 6.469
Yesterday: 16.660
This week: 72.705
This month: 370.163
Total: 3.657.248

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm