アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 4 5 8 8 0 0
Today: 18.497
Yesterday: 20.559
This week: 18.497
This month: 335.380
Total: 5.458.800

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm