アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 0 1 8 8 1 6
Today: 10.908
Yesterday: 20.554
This week: 47.769
This month: 277.440
Total: 3.018.816

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm