アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 3 8 7 2 4 7
Today: 9.072
Yesterday: 11.656
This week: 9.072
This month: 594.447
Total: 4.387.247

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm