アンケート アンケート

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 4 2 0 1 1 0
Today: 366
Yesterday: 17.552
This week: 0
This month: 296.690
Total: 5.420.110

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm