Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017. 01/04/2017 Tại Hội trường UBND quận Hải Châu, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận đã tổ chức Hội nghị triển... Xem thêm Hòa Thuận Tây: Gặp mặt các doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017. 17/02/2017 Ra quân kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước Tết Đinh Dậu. 26/01/2017
Công bố Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Thanh tra quận Hải... 22/04/2017 Ngày 17/4/2017, tại UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,... Xem thêm Hoạt động công tác Thanh tra quận. 30/03/2017 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Thanh tra nhân dân. 30/03/2017
 















 

Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

6 7 1 6 1 6 6
Today: 2.498
Yesterday: 9.555
This week: 55.643
This month: 152.795
Total: 6.716.166