Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 0 4 2 5 3 2
Today: 15.670
Yesterday: 18.954
This week: 71.485
This month: 301.156
Total: 3.042.532
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017 14/08/2017

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 15/06/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017 22/05/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017 24/04/2017

Báo cáo Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (phần 1) 16/01/2017

Phần 1: tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016

Báo cáo Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (phần 2) 16/01/2017

Phần 2: nhiệm vụ năm 2017

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016(phần 1) 02/01/2017

PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016(phần 2) 02/01/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2016 04/05/2016

Trong tháng qua, UBND quận tiếp tục nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố kỳ họp thứ 15 (Khóa VIII) về nhiệm vụ năm 2016, Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 04/0...

Tình hình trước và trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016 (đến ngày 13 tháng 02 năm 2016) 15/02/2016

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Hải Châu báo cáo tình hình trước Tết Bính Thân - 2016. Nhìn chung, tình hình đón Tết cổ truyền của dân tộc trên địa bàn quận đang được ...

 

Quản lý video Quản lý video