Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 1 0 9 9 8
Today: 9.185
Yesterday: 18.436
This week: 27.621
This month: 369.622
Total: 3.110.998
Tập huấn thu thập và xử lý thông tin thị trường lao động trên địa bàn quận Hải Châu năm 2017 17/07/2017

Trong 02 ngày 14-15/7/2017, UBND quận Hải Châu tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp thu thập và xử lý thông tin thị trường lao động (phần cung lao động) trên địa bàn quận Hải Châu năm 2017.

Công bố Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Thanh tra quận Hải Châu về thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại phường Thạch Th... 22/04/2017

Ngày 17/4/2017, tại UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Thanh tra quận Hải Châu tiến hành công bố Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra v...

Hoạt động công tác Thanh tra quận. 30/03/2017

Thực hiện Chương trình công tác thanh tra năm 2017 về tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/11/2014 của UBND quận về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính ...

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Thanh tra nhân dân. 30/03/2017

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND quận Hải Châu về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Từ ngày 03/3/2017 đến ngày 22/3/2017, tại Hội trường UBND phườn...

Hòa Cường Nam: Tổ chức tập huấn nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 18/03/2017

Chiều ngày 14/3/2017, tại Hội trường UBND phường Hòa Cường Nam, UBND phường đã tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ, công chức, người lao động về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:20...

Công bố quyết định Thanh tra 10/03/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, ngày 06 tháng 3 năm 2017 Thanh tra quận Hải Châu tiến hành công bố Quyết định số 05/QĐ-TTr ngày 27/02/2017 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý...

Bảo hiểm xã hội quận thực hiện công tác cải cách hành chính. 28/02/2017

Trong xu hướng phát triển chung, cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Năm 2016, vấn đề này lại càng có ý nghĩa hơn, vì phát sinh nhiều vấn đề mới, ảnh hưởng...

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. 21/02/2017

Sáng ngày 10/02/2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) quận Hải Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 201...

Đà Nẵng: Ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành phố Đà Nẵng trực thuộc TW. 11/11/2016

Ngày 04/11/2016, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế xét chọn “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Việc xét, chọn “Doanh nghiệp Đà Nẵng ti...

Nâng cấp Phân hệ “Đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công” 01/11/2016

Hệ thống Theo dõi, đánh giá xếp hạng cải cách hành chính (http://cchc.danang.gov.vn) được Sở Nội vụ triển khai từ năm 2012 và đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế về tính năng cũng như công nghệ.

 

Quản lý video Quản lý video