Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 9 3 1 8 3 0
Today: 4.066
Yesterday: 22.014
This week: 4.066
This month: 366.858
Total: 4.931.830

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm