Publicador de enquete Publicador de enquete

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 3 8 3 6 3
Today: 1
Yesterday: 15.721
This week: 1
This month: 409.968
Total: 7.038.363

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm