THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 4 6 8 9 5
Hôm nay: 8.060
Hôm qua: 8.872
Tuần này: 0
Tháng này: 196.821
Tổng cộng: 5.846.895
Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 10/09/2015 21/09/2015

      Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướ...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015 04/09/2015

Trong tháng 8, kinh tế xã hội của quận tiếp tục có khởi sắc, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi; đời sống của nhân dân vẫn ổn định, giá cả tiếp tục được kiềm chế; an ninh chính trị, trật tự an to...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 20/08/2015 27/08/2015

        Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà n...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 07/08/2015 12/08/2015

         Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà ...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 22/07/2015

Thời tiết từ đầu tháng 6 đến nay xảy ra nắng nóng kéo dài nên lượng khách du lịch tăng cao đã làm sức mua trên thị trường tăng mạnh, giá cả hàng lương thực, thực phẩm và dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi,...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 09/07/2015 17/07/2015

       Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nư...

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015(phần 2) 29/06/2015

Phần 2: Một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm. Đánh giá đúng thực trạng tình hình trong 6 tháng qua, UBND quận Hải Châu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu còn lại trong 6 tháng cuối năm 201...

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015(phần 1) 29/06/2015

Phần 1: Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh (giá cố định 2010) ước đạt 1.474,3...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 18/6/2015 19/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm ...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 12/6/2015 13/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm ...

 

Quản lý video Quản lý video