THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 9 3 7 7 5
Hôm nay: 10.442
Hôm qua: 19.847
Tuần này: 99.917
Tháng này: 328.803
Tổng cộng: 4.893.775
Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 20/08/2015 27/08/2015

        Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà n...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 07/08/2015 12/08/2015

         Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà ...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 22/07/2015

Thời tiết từ đầu tháng 6 đến nay xảy ra nắng nóng kéo dài nên lượng khách du lịch tăng cao đã làm sức mua trên thị trường tăng mạnh, giá cả hàng lương thực, thực phẩm và dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi,...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 09/07/2015 17/07/2015

       Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nư...

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015(phần 2) 29/06/2015

Phần 2: Một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm. Đánh giá đúng thực trạng tình hình trong 6 tháng qua, UBND quận Hải Châu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu còn lại trong 6 tháng cuối năm 201...

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015(phần 1) 29/06/2015

Phần 1: Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh (giá cố định 2010) ước đạt 1.474,3...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 18/6/2015 19/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm ...

Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 12/6/2015 13/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm ...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2015 03/05/2015

Trong tháng qua, UBND quận tiếp tục nỗ lực thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố (khóa VIII) kỳ họp thứ 8 về nhiệm vụ năm 2014 và Nghị quyết số 07-NQ/QU ngày 07/01/2014 của Quận ủy Hải Châu (khóa I...

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2015(phần 2) 26/11/2014

  Tập trung mọi nỗ lực để tiếp tục kiềm chế lạm phát, hỗ trợ hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thường xuyên kiểm tr...

 

Quản lý video Quản lý video