问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 6 5 7 3 3 9
Today: 6.560
Yesterday: 16.660
This week: 72.796
This month: 370.254
Total: 3.657.339

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm