问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 8 1 3 2 1 1
Today: 6.821
Yesterday: 5.558
This week: 30.942
This month: 163.137
Total: 5.813.211

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm