问卷调查展示 问卷调查展示

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 1 6 0 9 9 7
Today: 6.494
Yesterday: 9.314
This week: 50.600
This month: 211.369
Total: 6.160.997

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm