Hiển thị tin tức Hiển thị tin tức

Danh sách người phát ngôn
Author: Test Test Updated: 14/02/2017 Views: 69

        Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng., UBND quận Hải Châu công bố danh người phát ngôn của đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư điện tử
 
Di động Cố định
I. Cấp quận
1 Lê Anh Chủ tịch 0903578015 0236.3837067 anhlhc@danang.gov.vn
II. Cấp phường
1 Dương Thị Bích Thủy CT UBND phường Nam Dương   0236.3822328 thuydtb@danang.gov.vn
2 Trần Thế Sơn PCT UBND phường Thạch Thang 0905160267 0236.3822601 sontt2@danang.gov.vn
3 Đặng Công Tâm CT UBND phường Hòa Thuận Tây 0916860889 0236.3618575 tamdc@danang.gov.vn
4 Nguyễn Văn Quốc CT UBND phường Bình Hiên 0935729599 0236.3822955 quocnv4@danang.gov.vn
5 Phan Dũng CT UBND phường Bình Thuận 0905156451 0236.3822953 dungp@danang.gov.vn
6 Lâm Thanh Nga CT UBND phường Phước Ninh 0914060211 0236.3822951 ngalt@danang.gov.vn
Huỳnh Hải PCT UBND phường Phước Ninh 0986616969 0236.3822951 haih@danang.gov.vn
7 Võ Đức Lâm CT UBND phường Hòa Cường Nam 0905666575 0236.3644212 lamvd@danang.gov.vn
Phạm Thị Thanh Thủy PCT UBND phường Hòa Cường Nam 0902515679 0236.3644499 thuyptt2@danang.gov.vn
8 Võ Trường Anh CT UBND phường Hải Châu 1 0905169058 0236.3822611 anhvt@danang.gov.vn
9 Trà Thanh Hải CT UBND phường Hải Châu 2 0905111308 0236.3866400 haitt3@danang.gov.vn
10 Nguyễn Hữu Hồng CT  UBND phường Hòa Cường Bắc 0905710878 0236.3611178 hongnh@danang.gov.vn
11 Mai Phước Thành CT UBND phường Hòa Thuận Đông 0913413022 0236.2486436 thanhmp@danang.gov.vn
12 Lê Thị Thuận CT UBND phường Thuận Phước 0905207778 0236.3822552 thuanlt@danang.gov.vn
Lê Thị Hà PCT UBND phường Thuận Phước 0935477901 0236.3822552 halt2@danang.gov.vn
13 Hồ Thị Thúy Nga UBND phường Thanh Bình 0914301123 0236.3531443 ngahtt3@danang.gov.vn

 

 

Category: