THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 0 0 8 2 9 6
Hôm nay: 8.136
Hôm qua: 36.618
Tuần này: 44.754
Tháng này: 765.521
Tổng cộng: 8.008.296
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 15/06/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017 22/05/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017 24/04/2017

Báo cáo Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (phần 1) 16/01/2017

Phần 1: tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016

Báo cáo Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (phần 2) 16/01/2017

Phần 2: nhiệm vụ năm 2017

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016(phần 1) 02/01/2017

PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016(phần 2) 02/01/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2016 04/05/2016

Trong tháng qua, UBND quận tiếp tục nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố kỳ họp thứ 15 (Khóa VIII) về nhiệm vụ năm 2016, Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 04/0...

Tình hình trước và trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016 (đến ngày 13 tháng 02 năm 2016) 15/02/2016

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Hải Châu báo cáo tình hình trước Tết Bính Thân - 2016. Nhìn chung, tình hình đón Tết cổ truyền của dân tộc trên địa bàn quận đang được ...

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016(Phần II) 19/01/2016

Năm 2016 là đầu tiên toàn đảng, toàn dân trong quận nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 04/01/2016 về phương hướng, nhiệm v...

 

Quản lý video Quản lý video