THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 3 0 5 0 8
Hôm nay: 1.776
Hôm qua: 7.093
Tuần này: 20.904
Tháng này: 147.936
Tổng cộng: 19.830.508
BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15... 19/11/2020

V/v thông báo số liệu dân số trung bình Sơ bộ năm 2020 07/11/2020

BÁO CÁO Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất mang tính cấp bách, cần thiết; những dự án trọng điểm, động lực cần phải triển khai thực hiện ... 11/06/2019

 

Quản lý video Quản lý video