THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 3 0 6 5 6
Hôm nay: 1.924
Hôm qua: 7.093
Tuần này: 21.052
Tháng này: 148.084
Tổng cộng: 19.830.656
BÁO CÁO Về việc kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 08/06/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15... 19/11/2020

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2019 08/01/2020

 

Quản lý video Quản lý video