Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 5 5 1 8 5
Hôm nay: 437
Hôm qua: 11.567
Tuần này: 43.442
Tháng này: 20.701
Tổng cộng: 20.355.185

Thủ tục về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết bao gồm các nội dung sau:

  1. Quyết định 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc công bố danh mục  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
  2. Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về thời gian và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bản hiểm xã hội.
  3. Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bản hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
  4. Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  5. Quyết định 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  6. Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh
  7. Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.