Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

 

 

Quản lý video Quản lý video 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 4 2 1 8 6 3 5
Today: 11.275
Yesterday: 19.657
This week: 30.932
This month: 198.567
Total: 14.218.635