Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

 

 

Quản lý video Quản lý video 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 2 6 1 9 5 0 4
Today: 28.813
Yesterday: 50.113
This week: 195.962
This month: 916.729
Total: 12.619.504