Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 8 1 1 8 8
Today: 947
Yesterday: 9.379
This week: 37.088
This month: 610.753
Total: 8.981.188