Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 9 7 0 6 8 1
Today: 3.436
Yesterday: 6.388
This week: 9.824
This month: 158.381
Total: 17.970.681
 

Quản lý video Quản lý video