Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 7 6 9 1 8
Today: 5.806
Yesterday: 5.487
This week: 5.806
This month: 58.481
Total: 9.076.918

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm