Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 9 9 8 9 1 6
Today: 5.224
Yesterday: 7.680
This week: 38.059
This month: 186.616
Total: 17.998.916
 

Quản lý video Quản lý video