Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 3 9 2 3
Today: 16.870
Yesterday: 12.804
This week: 84.891
This month: 332.312
Total: 13.753.923
 

Quản lý video Quản lý video