Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 3 5 7 0
Today: 16.517
Yesterday: 12.804
This week: 84.538
This month: 331.959
Total: 13.753.570
 

Quản lý video Quản lý video