Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 2 6 7 4 2 7
Today: 1.577
Yesterday: 1.608
This week: 5.644
This month: 66.743
Total: 12.267.427
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 24 năm 2019 11/06/2019

Ngày 10/6/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần thứ 24/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết ...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 23 năm 2019 04/06/2019

Ngày 03/6/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần thứ 23/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết ...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi giao ban định kỳ UBND quận tháng 5/2019 01/06/2019

Ngày 31/5/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi họp giao ban định kỳ UBND quận tháng 5 năm 2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo v...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 22 năm 2019 28/05/2019

Ngày 27/5/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần thứ 22/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết ...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu về sử dụng phần mềm quản lý đô thị và vệ sinh môi trường trên điện thoại t... 19/05/2019

Tại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên quận Hải Châu ngày 17/5/2019 và Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đô thị và vệ sinh môi trường trên điện thoại thông minh ngày 18/5/2019, đồng chí Lê Anh...

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp triển khai Dự án chợ Nại Hiên 16/05/2019

Ngày 15/5/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp triển khai Dự án chợ Nại Hiên thuộc địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng ngành: Tài ...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban tổ chức Hội sách Hải Châu-Thành phố Đà Nẵng năm 2019 tại... 10/04/2019

Ngày 09/4/2019, đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội sách Hải Châu – thành phố Đà Nẵng năm 2019 đã chủ trì buổi làm việc với các Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức ...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi họp Ủy viên UBND quận thông qua danh mục công trình xây dựng cơ b... 07/04/2019

N 06/4/2019, đồn chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi họp Ủ viên UBND quận thôn qua danh mục côn trình xâ dựn cơ bản năm 2019. Sau khi n he đồn chí Ch nh ăn ph n H ND UBND quận b o...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi giao ban định kỳ UBND quận tháng 3/2019 30/03/2019

N 29/3/2019, đồn chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi họp iao ban định kỳ UBND quận tháng 3 năm 2019. Sau khi n he đồn chí Ch nh Văn ph n H ND UBND quận b o c o v ý kiến ph t biểu ...

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận, tại Hội nghị kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hải Châu. 19/03/2019

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận, đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Sở Tài ...

 

Quản lý video Quản lý video