Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 3 9 9 0
Today: 16.937
Yesterday: 12.804
This week: 84.958
This month: 332.379
Total: 13.753.990
 

Quản lý video Quản lý video