Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 9 7 0 4 4 7
Today: 3.202
Yesterday: 6.388
This week: 9.590
This month: 158.147
Total: 17.970.447
 

Quản lý video Quản lý video