Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 2 4 4
Today: 2.063
Yesterday: 8.697
This week: 33.501
This month: 10.760
Total: 20.345.244
 

Quản lý video Quản lý video