Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 7 1 7 9
Today: 1.700
Yesterday: 5.503
This week: 20.839
This month: 89.153
Total: 12.087.179
 

Quản lý video Quản lý video