Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 3 8 4 2 3 0
Today: 19.877
Yesterday: 35.392
This week: 0
This month: 321.837
Total: 11.384.230
 

Quản lý video Quản lý video