Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 5 2 2 2 5 3
Today: 4.174
Yesterday: 7.411
This week: 20.269
This month: 148.926
Total: 9.522.253
 

Quản lý video Quản lý video