Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 7 0 3 4 7
Today: 4.722
Yesterday: 5.975
This week: 0
This month: 51.910
Total: 9.070.347
 

Quản lý video Quản lý video