Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 3 9 6 1 9 4
Today: 2.007
Yesterday: 3.475
This week: 12.630
This month: 69.243
Total: 10.396.194
 

Quản lý video Quản lý video