Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 3 9 1 6 2 6
Today: 27.273
Yesterday: 35.392
This week: 0
This month: 329.233
Total: 11.391.626