Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 4 9 9 4 5 0
Today: 4.107
Yesterday: 7.709
This week: 0
This month: 126.123
Total: 9.499.450