Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 7 1 9 0
Today: 1.711
Yesterday: 5.503
This week: 20.850
This month: 89.164
Total: 12.087.190