Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 1 2 8 9 0
Today: 3.307
Yesterday: 12.573
This week: 41.778
This month: 94.453
Total: 9.112.890