Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 7 2 7 3
Today: 1.794
Yesterday: 5.503
This week: 20.933
This month: 89.247
Total: 12.087.273
 

Quản lý video Quản lý video