Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 1 2 8 1 3
Today: 15.644
Yesterday: 32.816
This week: 15.644
This month: 350.420
Total: 11.412.813
 

Quản lý video Quản lý video