Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 5 1 5 2 8
Today: 5.368
Yesterday: 9.780
This week: 41.924
This month: 168.956
Total: 19.851.528
 

Quản lý video Quản lý video