Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 1 2 7 9 7
Today: 3.214
Yesterday: 12.573
This week: 41.685
This month: 94.360
Total: 9.112.797
 

Quản lý video Quản lý video