Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 8 6 2 2 1
Today: 1.521
Yesterday: 6.839
This week: 15.109
This month: 67.784
Total: 9.086.221
 

Quản lý video Quản lý video