Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 7 0 7 7 4
Today: 31.488
Yesterday: 26.316
This week: 73.605
This month: 408.381
Total: 11.470.774
 

Quản lý video Quản lý video