Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 7 1 8 6 6
Today: 4.617
Yesterday: 9.881
This week: 62.552
This month: 274.715
Total: 17.171.866
 

Quản lý video Quản lý video