Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 2 0 5 3 6 0
Today: 1.825
Yesterday: 5.283
This week: 35.249
This month: 153.787
Total: 10.205.360
 

Quản lý video Quản lý video