Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 4 1 2 0
Today: 17.067
Yesterday: 12.804
This week: 85.088
This month: 332.509
Total: 13.754.120
 

Quản lý video Quản lý video