Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 7 1 8 9 9
Today: 4.650
Yesterday: 9.881
This week: 62.585
This month: 274.748
Total: 17.171.899
 

Quản lý video Quản lý video