Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 7 1 8 7 2
Today: 4.623
Yesterday: 9.881
This week: 62.558
This month: 274.721
Total: 17.171.872
 

Quản lý video Quản lý video